Новини

17.11.2010 г.

Оттеглят промените в Закона за местните данъци и такси

Категория: Правителствени

Със свое решение Министерският съвет  оттегли за разглеждане от Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), одобрен през април тази година. Законопроектът беше внесен в изпълнение на Решение № 180 на МС за одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция.
В Министерския съвет вече е внесен друг законопроект за изменение и допълнение на ЗМДТ, който предвижда улесняване както на данъкоплатците, така и на общинската администрация при практическото прилагане на закона. В новия проект на закон са заложени и мерки за разширяване на правомощията на общините с цел повишаване на събираемостта на местните данъци и такси и постигането на по-голяма финансова устойчивост и самостоятелност на общините.