Новини

17.11.2010 г.

Български военнослужещи ще участват в борба с пиратството в акваторията около Сомалия

Категория: Правителствени

Министерският съвет на Република България прие решение, с което разрешава участието на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България в операцията на НАТО за борба с морското пиратство в акваторията около Сомалия OCEAN SHIELD.
В операцията могат да участват едновременно до пет български военнослужещи. Участието ни в OCEAN SHIELD, в допълнение към приноса ни в провежданата от ЕС операция ATALANTA, ще демонстрира синергията на националните ни усилия в борбата с морското пиратство в акваторията около Сомалия.
Необходимите   финансови   средства   са   за   сметка   на   бюджета   на Министерството на отбраната.