Новини

17.11.2010 г.

Дирекция "Миграция" на МВР от 1 януари 2011г. ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

Категория: Държавна администрация

Министерският съвет определи директора на дирекция "Миграция" на МВР като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Целта е повишаване на ефективността, административния капацитет и цялостната дейност на дирекция "Миграция" на Министерството на вътрешните работи (МВР) и нарасналите отговорности в областта на миграцията на България като държава - членка и външна граница на Европейския съюз, предстои създаване на сектор "Специален дом за временно настаняване на чужденци -Любимец" и произтичащите от него промени в организационните структури на дирекция "Миграция" и нейното финансово обезпечаване. 
Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 година.