Новини

11.11.2010 г.

Определят таван на таксите за избор на лекар

Категория: Здраве

Максимумът за избор на екип в болница да бъде от 350 до 950 лв. Пределните суми ще бъдат различни в зависимост от цените на клиничните пътеки. В момента няма ясен регламент за избора на екип и всяка болница определя сама сумите, които могат да се искат от пациентите. На места фостигат и до 10 000 лева. Новите правила за формирането на таксата избор на екип ще залегнат в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ на пациентите. Те ще трябва да се спазват от всяка болница, независимо от нейната собственост, ако пациентите й са здравноосигурении и лечението им се покрива от НЗОК.
Занапред лечебните заведения ще имат право да формират две такси – избор на лекар и избор на екип. Пределните суми ще се определят по скала в зависимост от цените на клиничните пътеки. Изборът на екип или на лекар ще става само по изричното настояване на пациента. За тази цел на видно място в болниците ще трябва да е публикуван списък с цените за избор на екип, на клиничните пътеки и на пределните цени. Избор на екип няма да се допуска, когато лекарят или екипът е само един, както и след приключване на интервенцията. Избор на екип не може да се прави и за целия престой на пациента в болницата. За да се засили контрола, лечебните заведения ще трябва да създадат електронен дневник на заявленията за допълнителната услуга. Данните ще постъпват и в Районните центрове по здравеопазване на всеки три месеца.