Новини

17.6.2008 г.

България и САЩ подписаха Междинно споразумение по въпросите на Програмата за безвизови пътувания

Категория: Възможности

Заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин подписа със секретаря по вътрешната сигурност на САЩ Майкъл Чертоф Междинно споразумение по въпросите на Програмата за безвизови пътувания.

Споразумението представлява важна стъпка към включване на страната ни в програмата на САЩ за премахване на визовия режим с определени страни. Предвидените в документа сфери на сътрудничество са в областта на граничната сигурност и сигурността на международните пътувания. Сред тях са: издаването на паспорти с биометрични данни на българските граждани; система за информиране за изгубени и откраднати паспорти; предоставянето на информация с оглед на подобряване на граничната сигурност; създаването на специализирана програма за сигурност при въздухоплаването. Предвижда се Вашингтон, от своя страна, да изгради електронна система, която да отчита издадените разрешения за пътуване до САЩ; пътниците, напуснали страната, както и просрочените пътувания. Предусловие е също така процентът на отказаните на български граждани американски визи да спадне до 10 на сто. В момента за България този процент е около 13.

Подписаният документ не засяга правата и задълженията на страните, предвидени в законодателството на техните държави или произтичащи от тяхното участие в международни договори и споразумения, в това число и ангажиментите на България като член на Европейския съюз.