Новини

27.10.2010 г.

Допълнителни бюджетни кредити ще бъдат отпуснати на МВнР

Категория: Правителствени

Министерският   съвет   прие Постановление за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2010 г. в размер на до 9 000 000 лева.
Допълнителните бюджетни кредити се предоставят с цел покриване на текущи разходи за издръжка на Министерството на външните работи и на задграничните представителства на Република България, за покриване на задълженията на Министерството на външните работи и/или задграничните представителства за възнаграждения и свързаните с тях плащания за осигуровки, гаранционен фонд и др. на лицата по чл. 80 от Закона за дипломатическата служба, както и за отпечатване на визови стикери по настоящия образец.
Министерството на външните работи предприе редица действия с цел съкращаването на разходите на задграничните представителства през 2010 г. спрямо тези през 2009 г., но независимо от съкращаването до минимум на разходите, средствата по актуализирания бюджет на Министерството на външните работи за 2010 г. не са достатъчни за нормалното му функциониране за последните месеци на годината, поради което за осигуряване на условия за изпълнение на основните дейности и задачи на министерството и на задграничните представителства е необходимо предоставянето на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи.