Новини

27.10.2010 г.

България и Германия ще подпишат споразумение за техническо сътрудничество

Категория: Правителствени

МС одобри проект на Споразумение между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на България и Немско дружество за техническо сътрудничество (ГмбХ). Документът ще бъде подписан във връзка с проекта „Регионална програма за учредяване на „Дунавски компетентен център” за укрепване на региона по средното и долно течение на р. Дунав в Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Украйна и Молдова”.
Споразумението предвижда създаването на Дунавски компетентен център, чиято координираща, консултантска подкрепа, финансирането и реализацията на трансгранични проекти, експертна помощ и обучение, ще насърчава формирането на туристически продукти. Очаква се още увеличаването на потока от туристи да допринесе за укрепването на туристическия сектор в региона на Среден и Долен Дунав.
Участието на страната ни в проекта е в съответствие с водената от правителството политика и позицията на България в рамките на подготвената Стратегия на ЕС за Дунавския регион, като ще бъде от полза за постигането на целите на Стратегията и заявената ни кандидатура за координатор на частта „Туризъм”.