Новини

9.6.2008 г.

МИЕ обяви процедура за реализиране на проекти

Категория: Възможности

Министерството на икономиката и енергетиката обяви процедура за набиране на проектни предложения. Целта е да се повиши конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия в производствения сектор и да ги подготви да се справят с конкурентния натиск в Европейския съюз чрез насърчаване на устойчиво развитие на малкия и среден бизнес, който има потенциал за растеж, с изключително наблягане върху подпомагане за тяхното развитие относно присъединяването им, например: прилагането на екологичните стандарти на ЕС в производствения процес, изисквания за безопасен и здравословен труд, въвеждане на Системи за управление на качеството и целенасочена инвестиционна подкрепа за осъвременяване и модернизиране на производствените технологии. Повече