Новини

29.9.2010 г.

В София ще се създаде регионален център за опазване на нематериалното културно наследство

Категория: Правителствени

Министерският съвет одобри проект на Споразумение между правителството на Република България и Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), относно създаването в София на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа. Министърът на културата е упълномощен да подпише споразумението.
На 17 октомври 2003 г., на своята 32-ра сесия в Париж, Генералната конференция на ЮНЕСКО прие Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство. Страната ни признава значимото място, което има нематериалната култура за идентификацията на българските граждани, както и нейната изключителна стойност като източник на културно многообразие и гаранция за устойчиво развитие. България  ратифицира Конвенцията през 2006 г. и е сред първите страни в света, изготвила и официално приела своя национален регистър на нематериалното наследство.
Държавата ни разполага както с изключително богатство от съхранени през вековете жизнени елементи на нематериалното културно наследство, така и с научен потенциал за тяхното документиране, съхранение, изучаване и популяризиране на съвременно равнище.
В отговор на предложението на българската страна, Генералният директор на ЮНЕСКО разпореди да бъде извършена проучвателна мисия на място относно готовността на българската страна за разкриване на такъв център в София.
Основната мисия на Центъра е да популяризира идеите и принципите и да работи за практическото приложение на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, както и да осъществява успешно програмните инициативи на ЮНЕСКО, отнасящи се до нематериалното културно наследство в региона на Югоизточна Европа.
Член 16 от проекта предвижда влизането му в сила от датата, на която последната страна е уведомила с нота другата страна, че са спазени всички изисквания в съответствие с националното законодателство и вътрешните правила на ЮНЕСКО. Разходите по изпълнението на Споразумението са предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., а за следващите години ще бъдат предвиждани в хода на бюджетните процедури.