Новини

23.9.2010 г.

МТСП организира национална седмица за борба с бедността и социалното изключване

Категория: Социална политика и заетост

Събитието ще се състои от 27 до 30 септември 2010 г. Ще бъде провеждано като част от инициативата „Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване – 2010”. Националната седмица  ще бъде открита от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на 27 септември 2010 г., (понеделник) в 11:00 часа, в хотел „Родина”.
По време на форума в шест панела и дискусии ще бъдат обсъдени темите - детска бедност и ограничаване на предаването на бедността между поколенията, активно включване на най-отдалечените групи от пазара на труда, равен достъп до услуги, образование, здравна грижа, култура, спорт, преодоляване на дискриминацията и социално включване на уязвими етнически групи, въпроси за равенството на половете в политиките за борба с бедността и социалното изключване и социалното включване на хората с увреждания.