Новини

17.9.2010 г.

Стартират информационни дни по Оеративна програма "Конкурентоспособност"

Категория: Конкуренция

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) стартират информационна кампания по Оперативна програма «Конкурентоспособност». Кампанията ще се проведе на 21, 23 и 24 септември в 10 града на страната.
Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които са отворени. Това са процедурите за покриване на международно признати стандарти, за предоставяне на консултантски услуги на предприятия в затруднение, за развитие на стартиращи иновативни предприятия, за технологични паркове и за клъстери.
Целта е да се подобри информираността на бенефициентите, улесняване на достъпа до финансиране и по-висока усвояемост на средствата от Структурните фондове на ЕС.
Информационните дни са отворени за всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно.