Новини

16.9.2010 г.

До момента повече от 81 млн. лв. са изплатени по Оперативна програма "Административен капацитет"

Категория: Финанси

От началото на септември по ОПАК са изплатени на двадесет и шест бенефициенти общо 616 857,17 лв.  Средствата са преведени по сметките на различни звена от централната и общинската администрация. 
Само в рамките на предходния месец на бенефициентите са възстановени близо 3 млн. лв. или половината от всички реализирани през тази година плащания. С това общият размер на изплатените средства по ОПАК вече надхвърля 81 млн. лв. или почти 23% от средствата по цялата оперативна програма.
Договорени са и близо 20 млн. лв. за финансиране на два проекта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в сферата на електронното управление. С това стойността на договорените средства възлиза на над 165 млн. лв. или близо половината от предвидените средства по ОПАК за целия програмен период.
Договорите за двата проекта на МТИТС са връчени на министерството от ръководителя на Управляващия орган на ОПАК. Първият от тях е по проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление" , а вторият е по проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в МТИТС чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги (еУПД)".