Новини

16.9.2010 г.

Днес стартира втори етап на кампанията "Сигурност за нашите деца"

Категория: Възможности

През първия етап на кампанията „Сигурност за нашите деца”, която Автомобилна администрация започна в началото на тази година, бяха извършени 1 227 проверки на автобуси, превозващи деца и ученици, като бяха съставени 109 акта. На 10 от водачите бяха установени технически неизправности и освен актове им бе наложена и принудителна административна мярка ”спиране от движение” на автобуса до отстраняване на неизправността.
След констатирането на нарушенията и издаването на актовете Автомобилна администрация е изпратила и 359 писма, с които е уведомила общините и училищата за констатираните нарушения и е дала необходимите предписания за отстраняването им. Направени са и необходимите разяснения за подобряване на сигурността и безопасността при извършването на превози на деца и ученици от и до училищата.
През втория етап на кампанията  ще бъде проверено и как се изпълняват тези предписания. Следващите два месеца ще се проверяват всички училищни автобуси в цялата страна. 
Днес са инспектирани 19 превозни средства и са съставени 9 акта за установяване на административно нарушение. Двама от водачите не са представили контролен талон към свидетелството за управление на МПС, а един от автобусите не е преминал технически преглед. При друга проверка е спрян водач на автобус, който няма удостоверение за извършване на превоз на пътници на територията на Р. България или заверено копие от лиценз на Общността. В сега действащата нормативна база за токова нарушение се съставя само акт, но с предложените от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията промени в Закона за автомобилните превози инспекторите на ИА „Автомобилна администрация” ще могат да спират от движение такива превозни средства.