Новини

16.9.2010 г.

Приемат документи за продажба на млечни квоти до 15 ноевмри 2010 г.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

До 15 ноември 2010 г. в Областните дирекции на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА) ще се приемат документи за продажба на млечни квоти. От 1 август за втора поредна година стартира квотна борса или процедурата за покупко-продажба на индивидуални млечни квоти на фиксирани цени, съгласно Наредба №23.
От 1 до 31 Август 2010 г. ДФ „Земеделие” приемаше документи от млекопроизводителите, които желаят да закупят млечни квоти. Заявените от тях млечни квоти за покупка са млечни квоти за доставка – за общо 4 207 611 кг. и млечни квоти за директни продажби – за общо 44 000 кг.
Цената за покупка на млечните квоти е фиксирана и е в размер на 0,15 лв. за килограм.
Формуляри на заявленията могат да се подават до 15 ноември от млекопроизводителите. Формулярът може да бъде открит на следния линк - http://web.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarnimehanizmi/mliako/mlechni_kvoti/proizvoditeli_krave_mliako/, както и във всяка една областна дирекция.
Целта на процедурата е да осигури на млекопроизводителите, които искат да разширяват дейността си на пазара, допълнително количество квота. Същевременно от квоти се освобождават производителите, които не могат да ги реализират на пазара.
Покупко – продажбата на квоти е част от квотната система. Квотната система е механизъм, чрез който да се постигне оптимален баланс между търсене и предлагане, както и да се стимулира консумацията на мляко и млечни продукти. Всяка страна - членка има разпределена национална квота, от която производителите получават индивидуалните си квоти, разпределени за дадено стопанство. За текущия квотен период националната млечна квота за България е 1 018 651,458 тона. Разпределението на националния резерв се извършва от Министерство на земеделието и храните.