Новини

14.9.2010 г.

Приети са оставките на двама заместник-председатели на Националния статистически иинститут

Категория: Правителствени

Оставките са на Мустафа Зинал Хасан и Галина Миткова Гойчева-Лукарска. Договорите и на двамата се прекратяват предсрочно, считано от 10 септември, във връзка с подадени от тях молби за освобождаване и заявеното желание за поемане на отговорност за причините, довели до създалото се напрежение около пробното преброяване на населението и жилищния фонд.
Мотивите за тяхното освобождаване са слабости в работата на ресори демографска и социална статистика и информационна и комуникационна техника (направление, отговорно за електронното преброяване).
В направлението макроикономическа статистика на този етап не се приема заявлението за освобождаване на ресорния заместник.