Новини

14.9.2010 г.

Боряна Пенчева ще бъде управител за Република България в Черноморската банка за търговия и развитие

Категория: Правителствени

Министерският съвет прие Решение за определяне на управител за Република България в Черноморската банка за търговия и развитие. Номинирана за заемане на поста в Съвета на управителите на ЧБТР е заместник-министърът на финансите Боряна Пенчева
В Черноморската банка за търговия и развитие всяка страна-членка е представена в Съвета на управителите с управител и заместник-управител, а в Съвета на директорите с директор и заместник-директор. Съветът на управителите определя броя на директорите. С оглед на осигуряване на приемственост и непрекъснатост в операциите на банката, Боряна Пенчева поема позицията от Силвия Инджова, поради освобождаването й от поста директор на дирекция „Национален фонд" в Министерството на финансите.
ЧБТР е независима международна институция с регионален характер. Дейността и е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор, както и към поощряване на търговската активност между страните -учредителки. Република България е със статут на страна-учредителка в Черноморската банка за търговия и развитие. След изпълнението на решението на Борда на управителите от 2 декември 2007 година, за увеличаване на капитала на ЧБТР, България запази своя дял от 13,5% в акционерния капитал на банката. Членството на Република България в ЧБТР създава възможност за участието на страната в съвместни инфраструктурни проекти в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и за влияние върху финансирането и реализацията на тези проекти.