Новини

14.9.2010 г.

Министърът по управление на средствата от ЕС ще отговаря за кохезионната политика

Категория: Правителствени

Министърът по управление на средствата от Европейския съюз беше определен от правителството за отговарящ по въпросите на кохезионната политика пред ЕС от страна на България като държава-членка. В изпълнение на тези функции той ще бъде подпомаган от дирекция „Програмиране на средствата от ЕС” в администрацията на Министерския съвет.
Съгласно ПМС 70/2010 г. министърът по управление на средствата от ЕС осъществява цялостната координация във връзка с участието на България в процеса на вземане на решения в Общността в областта на кохезионната политика, отговаря за цялостната организация и ръководство на системата за координация при управлението на средствата за България от ЕС и е председател на Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС.