Новини

14.9.2010 г.

Министерският съвет актуализира Националната програма за управление на дейностите по отпадъците

Категория: Правителствени

Предвижда се включването на допълнителен регион за управление на отпадъците - Асеновград, в който влизат общините Асеновград, Първомай, Садово и Куклен.
По този начин на територията на страната ще функционират 57 регионални системи за управление на отпадъците, които отговарят на изискванията на националното и европейското законодателство.
Причината за включването на нова регионална система е, че съоръжението – Шишманци, което предвиждаше да обслужва и общините Асеновград, Първомай и Садово, не разполага с необходимия капацитет за обезвреждане на отпадъците.
Създаването на новата система ще доведе, както до по-добро териториално разпределение на съоръженията за третиране на отпадъци, така и до намаляване на разходите на общините за транспортиране на отпадъците до съоръженията за тяхната обработка.
Въведените изменения със Закона за управление на отпадъците, свързани с регионалното сътрудничество между общините, дават възможност за по-голяма гъвкавост при регионалното планиране в района и позволяват включването и на други общини като Кричим, Лъки и Перущица.