Новини

21.5.2008 г.

Покана за набиране на проектни предложения по Програма "Добро съседство"

Категория: Възможности

Покана за набиране на проектни предложения по Програма Добро съседство между Република България и бивша Югославска Република Македония 2006 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Република България) и Европейската агенция за възстановяване (бивша Югославска Република Македония) обявяват покана за набиране на проектни-предложения в следните приоритетни области:
1) Инвестиционна подкрепа
2) Подкрепа за институционално изграждане и
3) дейности от типа „хора за хора”
в пограничния район на Република България и бивша Югославска Република Македония в следните териториални единици – ниво NUTS III:

За Република България:
Кюстендил – 9 общини: Бобов дол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Благоевград – 14 общини: Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен. Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

За бивша Югославска Република Македония:
Регионите Североизточен, Югоизточен и Източен включващ общините: Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Радовиш, Конче, Струмица, Босилово, Василево, Ново село, Берово, Пехчево, Виница, Зърновци, Кочани, Чешиново - Облешево, Пробищип, Щип, Карбинци, Делчево, Македонска Каменица и Свети Николе.

Възлагането на договори за безвъзмездна финансова помощ по програма ФАР, бюджетна линия BG2006/018-389.01.01 със срок на изпълнение на дейността по-голям от 12 месеца, ще се осъществи единствено при одобрение, от страна на ЕК, на отправеното искане за удължаване на срока за изпълнение на проекта съгласно проектен фиш  2006/018-389.01.01 Схема за безвъзмездна финансова помощ за устойчиво развитие.

В случай, че такова одобрение не бъде получено в срок до 30-ти Ноември 2008г., периодът за изпълнение на проектите ще бъде намален на 12 месеца от страна на Възложителя преди сключването на договорите за безвъзмездна финансова помощ.
Програма Добросъседство 2006 между Република България и бивша Югославска Република Македония се реализира чрез финансовата подкрепа на Европейската общност. Проектни предложения ще се приемат до 16.00 часа (местно време) на 18-ти Август 2008 г. Повече