Новини

16.5.2008 г.

НС забрани частните уроци за учители

Категория: Образование

На заседанието си днес Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за народната просвета. С тях се забранява на  учителите да предоставят образователни услуги срещу заплащане, ако има конфликт на интереси. Правилото важи и за директорите, техните помощници, началниците и служителите в регионалните инспекторати по образованието, както и за служителите в Министерството на образованието и общинските служители в обслужващите звена.

В началото на всяка учебна година преподавателите ще трябва да подават писмена декларация до директора на училището дали през предходната година са давали частни уроци. При установяване конфликт на интереси, декларация с невярно съдържание или, ако изобщо не е подадена такава, те ще носят дисциплинарна отговорност.

Предвижда се държавните зрелостни изпити да се полагат без ограничение за възраст и брой изпитни сесии. Министърът на образованието ще утвърждава със заповед примерни изпитни материали за провеждането на матурите и пробните зрелостни изпити.

Народните представители гласуваха на второ четене промени в Закона за търговския регистър, които предвиждат възможност вписване, заличаване и обявяване в търговския регистър да може да се заявява и от адвокат с изрично пълномощно.

Парламентът обсъди на второ четене промени в Закона за общинската собственост.