Новини

9.5.2008 г.

191 проекта бяха подадени по ОП "Околна среда"

Категория: Регионално развитие

191 проекта от 134 общини от 27 области бяха подадени по приключилата вчера първа процедура по Оперативна програма „Околна среда” за подготовка на инвестиционни проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води.
От някои общини са подадени по няколко проекта, като с най-много е община Марица - 8 проекта. През вчерашния последен ден преди затварянето на процедурата бяха подадени 163 проекта. Общата финансова рамка на процедурата е 74 034 219 лева.
Проектите ще бъдат разгледани от оценителна комисия, която ще определи тези, които отговарят на всички критерии, за да бъдат финансирани. После те ще бъдат разгледани от междуведомствения Комитет за избор и координация на проекти по ОП „Околна среда” с цел да се провери дали някой проект или дейност по него не се финансират по повече от една програма.
След това ще се пристъпи към сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна помощ. Оттук нататък общините ще могат да започнат изпълнение на проектите, като организират възлагането на изпълнението и контрола. МОСВ ще контролира законосъобразността на разходите и изпълнението на дейностите, заложени в проекта, указаните в него срокове. Министерството на финансите ще контролира също правомерното разходване на средствата.
Целта на тази техническа помощ е да се разработят реални инвестиционни проекти, с които да се кандидатства по процедура за инфраструктурни проекти в сектор „води”, по която ще се получат пари за изграждане на пречиствателни станции, канализации и водопроводи.
В момента по ОП „Околна среда” има още две процедури – по едната се набират инвестиционни проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и по нея ще бъдат разпределени 723 890 138 лева. Третата процедура е „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за подобряване на управлението на отпадъците” и предвидените средства по нея са 41 343 424 лева. Крайният срок по втората – 30 май, а по третата – 6 юни.