Новини

14.5.2008 г.

Увеличението на износа по-голямо от това на вноса

Категория: Икономика

Националният статистически институт обяви, че ръстът на износа на България е по–голям от този на вноса за първите два месеца на 2008 година. Това се случва за първи път от няколко години насам. За първите два месеца от годината износът е нараснал с 30.7%, докато вносът с 25.1%. Така износът в началото на годината възлиза на 4.538 млрд. лева, а вносът 7.264 млрд. лева. Балансът спрямо страните от Европейският съюз показва покачване на износа ни с 24% докато вносът се е увеличил с 11.1%.

Износът ни за Гърция е нараснал с 52.8%, а за Румъния с 91.2%. Най – много сме изнесли за Италия – 484.1 млн. лева, като увеличението спрямо 2007 е 15.8%. От страните извън ЕС изнасяме най–много за Турция – 476.4 млн. лева.