Новини

21.4.2010 г.

МС преобразува дирекция „Европейски фондове и международни проекти”

Категория: Правителствени

Новата преобразувана главна дирекция в Агенцията по заетостта има териториални звена във всички областни центрове.
Промяната се налага от точното спазване на изискванията и процедурите за подобряване на планирането, координацията и контрола по изпълнение на операциите по усвояване на средства от фондове на Европейския съюз и други международни източници.
Изменението няма да доведе до промяна на числеността на персонала на Агенцията по заетостта.