Новини

21.4.2010 г.

Правителството отменя двойния размер на таксите за визи до три дни преди пътуването

Категория: Правителствени

Правителството отмени двойния размер на таксите за визи, издавани от българските дипломатически и консулски представителства в чужбина, когато документите за това са подадени до три дни преди пътуването. Промяната е съобразена с препоръките, направени при оценката на готовността за прилагане на шенгенските критерии в област „Издаване на визи”. Изключението остава само за случаите, предвидени в споразумения на ЕО с трети страни.
Чрез въвеждането на намалена такса в размер на 35 евро за лица на възраст от 6 до 12 години, както и на допълнителна категория лица, за които се издават безплатни визи, се цели хармонизиране на националната правна уредба с останалите разпоредби, свързани с визовите такси в Регламент (ЕО) 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността.
Изменението ще влезе в сила от 1 януари 2011 г.