Новини

21.4.2010 г.

Актуализирана е методологията за анализ на проекти, финансирани Кохезионния фонд и ЕФРР

Категория: Правителствени

Министерският съвет одобри актуализирана версия на Националната методология за изготвяне на анализа на разходите и ползите за проекти, представени за финансиране със средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в периода 2007-2013 г.
Съгласно изсискванията при големи проекти, за които се търси финансова подкрепа, е необходимо изготвянето на анализ на разходите и ползите като част от заявлението за кандидатстване.
Приетият документ е разработен с цел установяване на единни правила за работа по проекти, кандидатстващи за финансиране от европейските фондове. Той цели да се гарантира последователност при различните проекти, представяни за финансиране в различните сектори, в частност „Транспорт” и „Околна среда”. 
Методологията е изготвена със съдействието на инициативата JASPERS (съвместна инициатива на ЕК, ЕИБ и ЕБВР за оказване на техническа помощ при подготовката на инфраструктурни проекти).