Новини

14.5.2008 г.

15 милиона лева ще бъдат отпуснати за иновации

Категория: Възможности

През тази година по Националния иновационен фонд ще  бъдат отпуснати 15 млн. лева, като до 7 юли ще се приемат проектните предложения за финансиране. За субсидии до 500 000 лева от фонда могат да кандидатстват научно-приложни изследователски проекти, а технико-икономически предпроектни проучвания ще могат да се състезават за подкрепа до 50 000 лева. Приоритетни области тази година са информационно и комуникационни технологии, приборостроене, биотехнологии, фармация и химия, нови материали и нанотехнологии, екотехнологии и третиране на отпадъците, енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източници. Проектите в тези области ще получат допълнителен бонус при оценяването. От 20 до 23 май министерство на икономиката и енергетиката ще направи разяснителна кампания в Благоевград, Враца, Пловдив, Русе, Бургас, Велико Търново, Варна и София. Повече може да видите тук.