Новини

31.3.2010 г.

Правителството прие 60 кризисни мерки

Категория: Правителствени

Правителството прие 60 кризисни мерки за подкрепа на фиска, за ограничаване на публичните разходи,  за възстановяване на финансовата дисциплина в държавата, за социално-осигурителни системи, за пазар на труда и за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за реалния сектор.
По предложение на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков Министерският съвет прие мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция.Целта им е да омекотят последствията от икономическата криза, да бъдат постигнати бързи, реални и устойчиви резултати по преодоляването на последиците от нея и да стабилизират бюджетната позиция.
По предложение на вицепремиера Симеон Дянков правителството одобри и мярка, по която не беше постигнат консенсус в Националния съвет за тристранно сътрудничество – освобождаване на държавното обществено осигуряване от ангажимента да заплаща първите 3 дни от временната неработоспособност с оглед избягване на злоупотреби с осигурителната система.