Новини

26.3.2010 г.

Стартират обучения за бенефициенти по Оперативна програма "Регионално развитие"

Категория: Регионално развитие

От 29 март 2010г. започват информационни дни и обучения на бенефициенти по две схеми на Оперативана програма "Регионално развитие" в шестте района на страната.                                                                                         Участие в информационните дни ще вземе зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и  ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Лиляна Павлова.                                                                                     Двете схеми във връзка, с които се прави кампанията са : "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градски агломерации" и "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на 178 малки общини" .