Новини

25.3.2010 г.

51-ата сесия на Комисията за Европа на Световната организация по туризъм ще се проведе в България

Категория: Правителствени

На 28 и 29 април 2010г. България ще бъде домакин на 51-ата сесия на Комисията за Европа на Световната организация по туризъм и на съпътстващия я технически семинар. Основната тема на официалната среща ще бъде управлението на туризма по време на криза.
Правителството днес одобри проекта на споразумение със СОТ за провеждане на форума и предостави 100 хил. лв. за организирането и провеждането й. Средствата са за сметка на целевите разходи по централния бюджет за 2010 г. Те ще бъдат използвани за покриване на разходи за наем на конферентни зали, преводачески услуги, отпечатване на документи, транспорт, хотелски резервации за делегатите и др.
В сесията ще участват генералният секретар на Световната организация по туризъм Талеб Рифаи, както и ръководители и членове на туристическите администрации на 44 европейски държави.
Световната организация по туризъм е специализирана агенция към ООН. Учредена е през 1970 г. в Мексико сити. В нея членуват 154 държави и територии. Организацията има над 400 асоциирани членове от частния сектор, образователните институции и туристическите асоциации. Седалището й е в Мадрид.