Новини

25.3.2010 г.

Служителите на Световната организация по туризъм ще се послзват с привилегиите

Категория: Правителствени

Правителството одобри разширение на приложното поле на Конвенцията на ООН по отношение на привилегиите и имунитетите на служителите в Световната организация по туризъм.
Длъжностните лица на специализираните организации се ползват със съдебен имунитет по отношение на казаното, написаното и извършеното от тях в официалното им качество, както и по отношение на заплатите и възнагражденията, изплащани им от специализираните организации. Те се ползват от същите данъчни освобождавания и при същите условия като длъжностните лица на ООН и не подлежат (включително техните съпругите/съпрузи и членовете на семействата им, които са на тяхна издръжка) на ограничителните мерки по отношение на имиграцията и на формалностите за регистрация на чужденци.
Те ползват улесненията за валутен обмен със същите привилегии като членовете на дипломатическите представителства със съпоставим ранг. В период на международни усложнения те и съпругите (съпрузите) им и членовете на семействата им, които са на тяхна издръжка, се ползват със същите улеснения за репатриране като членовете на дипломатическите представителства със съпоставим ранг. Тези длъжностни лица се ползват от правото да внасят безмитно покъщнината и вещите си при първоначалното поемане на функциите си в дадена страна.