Новини

14.4.2008 г.

Европейската комисия приветства новата директива за чистотата на въздуха

Категория: Здраве

Съгласно директивата, от държавите-членки се изисква до 2020 г. да намалят средно с 20 % концентрацията на прахови частици - ПЧ2,5 във въздуха в градските райони, спрямо съответните стойности на тази концентрацията през 2010 г. Директивата ще бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС през май 2008 г., заедно с декларация на Комисията за напредъка в разработването и приемането на по-нататъшни мерки, отнасящи се за емисиите от различни източници. По повод приемането на директивата комисарят за околната среда Ставрос Димас отбеляза: "Европейският съюз направи решителна крачка към преодоляването на един значителен причинител на екологични и здравословни проблеми. Европейските граждани са загрижени по отношение на замърсяването на въздуха. Новата директива за качеството на въздуха е насочена към предмета на тази загриженост - чрез формулирането на амбициозни, но реалистични норми за ограничаване на замърсяването с фини прахови частици."

                                                                                                                             Източник: Europe.bg