Новини

20.1.2010 г.

Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Германия и България

Категория: Правителствени

 Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и отклонение от облагане с данъци на доходите и имуществото между България и Германия ще бъде подписана при предстоящото официално посещение в Берлин на министър-председателя Бойко Борисов. Целта е насърчаване на преките инвестиции и получаване на сигурни гаранции, че реализираните доходи от капиталовложения в България няма да се облагат с данък и от двете държави поотделно.
Новата спогодба ще отмени действащата в момента, която е от 1987 г. Наличието на актуален документ за избягване на двойното данъчно облагане е важно за реципрочност и баланс при защита на интересите на страната.