Новини

29.12.2009 г.

МЗХ обявява конкурси за преброяването на земеделските стопанства

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Министерство на земеделието и храните обявява конкурси за лого и мото на предстоящата кампания за преброяване на земеделските стопанства в България през 2010 г. Те са част от информационна кампания, която ще бъде проведена в тази връзка. Основната цел на информационната кампания е да запознае обществеността с организирането на преброяването, начина на неговото провеждане, както и целите, за които ще бъде използвана събраната информация.
В логото трябва да се съдържа текстът „Преброяване на земеделските стопанства в България през 2010 г.” и Министерство на земеделието и храните. Неговата цел е преброяването да бъде легитимирано, бързо възприето и да бъде един от основните символи на медийната кампания.
Мотото трябва да съдържа послание до земеделските стопани, с което да бъдат мотивирани да участват в преброяването.
Предложения за конкурсите ще се примат до 7 януари 2010 г. в Дирекция „Връзки с обществеността и протокол” към МЗХ. Наградите са:
- за лого - І-во място - 1000 лв., ІІ-ро място – 500 лв. и ІІІ-то място – 300 лв.
- за мото - І-во място - 500 лв., ІІ-ро място – 300 лв. и ІІІ-то място – 200 лв.