Новини

23.12.2009 г.

Спогодба с Гърция за нов ГКПП при Златоград-Ксанти

Категория: Правителствени

Правителството упълномощи заместник-министъра на външните работи Марин Райков да подпише Спогодбата с Гърция за откриването на нов граничен контролно-пропускателен пункт и пътна връзка между Златоград и Ксанти.
С решението си днес правителството измени свой акт от май 2005 г., с който одобри проекта на спогодба и упълномощи външния министър да подпише документа от българска страна.