Новини

22.12.2009 г.

Опростяване на процедурите по докладване на бенефициентите по ОП "Околна среда"

Категория: Околна среда

През последните месеци Управляващият орган и Междинното звено работиха за опростяване на процедурите. Целта е улесняване на бенефициентите в изпълнението на проекти по ОП "Околна среда".
Проект на образците за докладване на напредъка по изпълнението на договорите/заповедите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда" могат да се видят на официалния сайт на ОП "Околна среда".                                                                                                                                                                                                     Коментари и предложения могат да се представят в срок до 11 януари 2010 г.