Новини

22.12.2009 г.

Парламентът прие промени в Закона за Съдебната власт

Категория: Правосъдие и вътрешни работи

Приети са промени в Закона за Съдебната власт. С дисциплинарно наказание освобождаване от длъжност ще се наказва изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС).  Санкциите се въвеждат за тежко нарушение, системно неизпълнение на служебните задължения и действия, които накърняват престижа на съдебната власт. Депутатите взеха решение, когато изборен член на ВСС е дисциплинарно освободен от длъжност за накърняване престижа на съдебната власт, да не може да бъде назначен отново на съдийска, прокурорска или следователска длъжност.
Когато е образувано дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на изборен член на ВСС, и той е подал оставка, мандатът му няма да може да бъде прекратен предсрочно до приключване на дисциплинарното производство.
Предоставена е правна възможност на ВСС да започва процедура за предсрочно освобождаване на всички изборни членове, а не само на тези, избрани от органите на съдебната власт. Ако изборен член на ВСС накърнява престижа на съдебната власт,но мандатът му е изтекъл или е предсрочно прекратен, и той е възстановен на магистратската длъжност, заемана от него преди избора, се предвижда правна възможност за привличането му към дисциплинарна отговорност.