Новини

16.12.2009 г.

Няма да се променят цените на винетките през 2010г.

Категория: Правителствени

Винетните такси за леки автомобили и превозните средства за превоз на пътници с до 8 места остават непромени през 2010 г. Както е и в момента, цената на седмичната винетка ще е 10 лв., на месечната – 25 лв., а на годишната – 67 лв.
В цените на винетките трябва да се отчитат екологичните характеристики на превозните средства.
Според измененията в Закона за пътищата, не по-късно от 2010 г. Министерският съвет трябва да определи таксите за пътните превозни средства, които отговарят на екологична категория „ЕВРО III”, „ЕВРО IV”, „ЕВРО V”, „ЕЕV” и по-висока. Целта е да се насърчи използването на екологични пътни превозни средства, което ще доведе до намаляване на вредните емисии от автомобилния транспорт и опазване на околната среда. Очаква се с въвеждането на такъв финансов инструмент да се стимулира подмяната на остарелия автомобилен парк, което ще повиши и сигурността при пътуване.
През 2010 г. седмичната винетка за тежкотоварните превозни средства с две и повече оси, специализираните строителни машини, автокрановете, специалните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари, които са с екологична категория „ЕВРО 0, I и II” ще бъде 75 лв., месечната ще е 215 лв., а годишната 1300 лв. За същите машини, но от екокатегория „ЕВРО III, IV, V, ЕЕV и по-висока”, седмичната винетка ще е 58 лв., месечната 165 лв., а годишната 1000 лв.
За автобусите с над 8 места и за товарните автомобили с две оси и с екологична категория „ЕВРО 0, I и II” седмичният стикер ще струва 43 лв., месечният – 117 лв., а годишният – 681 лв. За същите видове превозни средства, но от екокатегория „ЕВРО III, IV, V, ЕЕV и по-висока” седмичната винетна такса ще е 33 лв., месечната – 90 лв., а годишната – 524 лв.
Дневната винетка за всички видове тежкотоварни превозни средства, независимо от екологичната категория, ще е еднаква – 13 лв.
Таксите за превозните средства от по-високата екологична категория „ЕВРО III, IV, V, ЕЕV” намаляват с 5%, а за тези от „ЕВРО 0, I и II” се увеличават с 30 на сто.
За леките автомобили с чуждестранна регистрация винетните такси остават същите, каквито са и в момента. Годишната е 34 евро, месечната 13 евро, а седмичната 5 евро.