Новини

14.12.2009 г.

От днес земеделските производители ще получават директни плащания

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Общата сума за директните плащания за 2009 г. – европейски средства и национални доплащания е в размер на 771 млн. лв. От тях 221 млн. лв. са националните доплащания, а останалите са европейската субсидия. През декември ще бъдат изплатени 416 млн. лв. европейското финансиране и 87 млн. лв. национално доплащане. 61 млн. от сумата за национални доплащания ще се раздадат на животновъдите за подпомагане на глава животно, а останалите средства са предназначени за зърнопроизводителите.
Още през декември животновъдите ще получат обещаните 61 млн. лв. за национални доплащания за 2009 г. Заредени са 30 000 заявления, по които банковите преводи се нареждат от днес.
На глава животно ще се изплащат следните суми - 132.60 лв. субсидия за отглеждане на говеда, 29.73 лв. за отглеждане на овце и кози за мляко. Това са първите преки субсидии, които фермерите ще получат за отглеждане на животните.
От днес започват да се нареждат банковите преводи и по сметките на земеделските производители, за които през декември са осигурени 503 млн. лв. С тях на всички производители ще бъде изплатен пълният размер на европейската субсидия на декар плюс част от националното доплащане за обработка на земята. Останалата част от субсидиите ще бъде изплатена през януари и февруари 2010 г.
На площ ще се изплащат по 23,78 лв. на декар, от които 16,23 лв. е европейската субсидия, а 7,55 лв. е националното доплащане от бюджета.
До края на годината ще бъдат изчистени всички застъпвания на площ. Фонд „Земеделие” ще може да изплати субсидии на декар и на ощетените земеделски производители. Като процент  от заявената територия, застъпванията тази година са изключително малко – под 1%. От 95 000 такива бяха констатирани в 10 500 заявления като към момента само по 1500 застъпвания правните казуси се изчистват.