Новини

4.11.2009 г.

Нов Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика

Категория: Правителствени

Правителството утвърди нов Устройствен план на Министерството на труда и социалната политика. С него се прецизират функциите и компетентностите на министъра на труда и социалната политика и се приема структура, която цели оптимизиране на дейностите, съкращаване на бюджетните разходи и укрепване на административния капацитет.
За всички дирекции е предвидена нова функция, свързана с осъществяване на текущ мониторинг върху изпълнението на политиките и програмите на МТСП.
С документа се намалява числеността на персонала на ведомството с около 2%, но оптимизирането на администрацията ще продължи до края на 2009 г., включително и при второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.