Новини

30.10.2009 г.

Стартира обучение на потенциални бенефициенти по програмата за трансгранично сътрудничество

Категория: Обяви

В периода 4-6 ноември 2009 г., в гр. Ямбол Екипът на проект „Техническа помощ за бъдещата Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция” по Инструмента за предприсъединителна помощ в сътрудничество с Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) организират обучение на потенциални бенефициенти по програмата. Срещите ще се проведат в хотел „Диана Палас”. Първото обучение започва в 10.00 часа на 4 ноември, сряда.
Участниците ще бъдат запознати с възможностите за идентифициране и планиране на проект и с попълването на формуляр за кандидатстване по първата покана за набиране на проектни предложения по програмата.
 Желаещите да се включат в обучението трябва да попълнят индивидуален регистрационен формуляр и да го изпратят на посочения в поканата адрес в срок до 3 ноември 2009 г. включително.
Документите за регистрация са налични на следните интернет адреси: http://mrrb.government.bg и http://www.ipacbc-bgtr.eu.