Новини

29.10.2009 г.

Старите автомобили с по-висока екотакса от 2010 г.

Категория: Околна среда

Mинистърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и представители на Агенция „Пътна инфраструктура” обсъдиха днес размера на екотаксите за превозни средства. те ще бъдат въведени от 2010 г.
Предвижда се годишната такса за превозни средства със стандарт Евро 3, 4 или 5 да бъде намалена с 5%. Ще бъдат увеличени таксите за превозни средства с екологичен стандарт на двигателя Евро 2 или по-нисък, тъй като те са неекологични. Това ще засегне превозните средства, произведени преди 2000 г.
Екотаксите за превозни средства се въвеждат във връзка с изменение на Закона за пътищата от 2008 г. С него се транспонират изискванията на европейското законодателство в областта на пътните такси.