Новини

28.10.2009 г.

От 1 януари 2010 линията на бедност ще бъде 211 лв.

Категория: Социална политика и заетост

Правителството реши от 1 януари 2010 г. размерът на линията на бедност за страната ще бъде 211 лв. Той е определен като 60% от медианния общ нетен еквивалентен доход за страната.
Линията на бедност е монетарен показател за идентифициране на бедните в обществото. Тя трябва да гарантира задоволяването на т. нар. „минимални жизнени потребности” – паричната равностойност на фактически реализиран разход за потребление на хранителни стоки, които обезпечават препоръчителните норми за дневен калориен прием от 2700 килокалории. Преценява се и процентното съотношение между равнището на разходите за хранителни и за нехранителни стоки и услуги, което трябва да съответства на средното съотношение за 20-те процента от домакинствата с най-ниски доходи.
Линията на бедност се използва като важен инструмент на социалната политика. За определянето й представители на Министерството на труда и социалната политика, НСИ, БАН, организации на социалните партньори и др. граждански организации разработиха през 2006 г. методика, която включва конкретно описание на стъпките, необходими за актуализиране на размера на линията на бедност.
За изчисляването на размера на линията на бедност се използват данните от ежегодно изследване на бюджетите на домакинствата в България, провеждано от НСИ. За 2007 г. тя е 152 лв., за 2008 г. – 166 лв., а за 2009 г. – 194 лв.
Размерът на линията на бедност беше одобрен и от партньорите в Националния съвет за тристранно сътрудничество на последното им заседание.