Новини

28.10.2009 г.

Подобряваме взаимодействието ни с Гърция

Категория: Правителствени

Правителството одобри промени на Споразумението за установяване на Генерално консулство на България в Солун и на Генерално консулство на Гърция в Пловдив, като основа за водене на преговори. С тях се разширява обхватът на Генералното ни консулство в Солун и в неговата юрисдикция се включват административните области Йоанина, Керкира, Теспротия, Трикала, Лариса, Лесбос и Магнисия.
На реципрочна основа се разширява юрисдикцията на ГК на Гърция в Пловдив с областите Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Варна и Добрич.
Промените са инициирани от гръцката страна и отговарят на динамичното развитие на двустранните отношения във всички области, наличието на значителна българска общност в южната ни съседка, както и на необходимостта от оказване на помощ на нашите сънародници в Гърция при разрешаване на техните проблеми