Новини

20.10.2009 г.

Германия, Франция, Холандия и България организират съвместен мониторинг в наказателното правосъдие

Категория: Европейски въпроси

България ще вземе активно участие в осъществяване на паралелен минимониторинг по определени теми в наказателното правораздаване, заедно с Холандия, Германия и Франция. Холандският министър анонсира инициативата за въвеждане на механизъм за тематично наблюдение на правосъдните системи на страни от ЕС и налагането на минимални процесуални стандарти в наказателното правораздаване.
Четирите държави, включени в пилотния проект, трябва да договорят избора на теми в правораздаването, по които да бъдат наблюдавани и оценявани. Старт на проекта ще се даде по време на Испанското председателство на ЕС през 2010 г.