Новини

19.10.2009 г.

ЕС ще гласува за субсидии на стойност 280 млн. евро за млекопроизводителите през 2010 г.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Европейският съюз предвижда допълнителен пакет от 280 млн. евро субсидии за млекопроизводството през 2010 г. от бюджета на общността. През месец ноември предстои одобрение на субсидията за 2010г. от Съвета на министрите на финансите на ЕС.
Парите ще бъдат разпределени между държавите-членки. Все още няма яснота колко от тези средства ще бъдат отделени за България и съответно за българските фермери.
България получава правото да изкупува квоти за производство на мляко от фермери, които са останали без животни. Същото се отнася и за преразпределянето на квоти. Това трябва да стане със средства от националния бюджет.
Предстои Европейската комисия в сряда да гласува още за вдигането на помощта на ферма от 7500 на 15 000 евро по т. нар. помощ „de minimis”. Другото днешно решение на Съвета на министрите по земеделие е, млякото да влезе в общия регламент на ЕК за подпомагане на сектора по пазарните механизми при кризисни ситуации. Това означава при криза на пазара на мляко, ЕК да може да взима незабавни решения без одобрението на Съвета на министрите по земеделие.