Новини

19.10.2009 г.

Открита е процедура за обществена поръчка за създаване на речна информационна система по р. Дунав

Категория: Обяви

Открита е процедура за обществена поръчка, обявена от „Пристанищна инфраструктура”. Предмет на поръчката е „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав - БУЛРИС". Оферти за участие в откритата процедура се подават до 03.12.2009 г. Офертите ще бъдат отворени на 04.12.2009 год. в 11.00 часа, в заседателната зала.
Финансирането ще се осигури от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Транспорт”.
Проектът БУЛРИС представлява националната част от Общоевропейска навигационна информационна система за осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища. Разработва се в съответствие на ЕС за хармонизиране на речните информационни услуги по вътрешните водни пътища на Общността. Речната информационна система ще включва необходимите интерфейси за международен обмен на данни с други държави и европейския РИС център.
С изпълнението на проекта ще се постигне повишаване на безопасността, опазването на околната среда, експедитивността на транспорта и улесняване на връзката с другите видове транспорт. Това ще допринесе за оптимизацията и развитието на транспортната инфраструктура и вътрешно водния транспорт в Европа.