Новини

16.10.2009 г.

Министерство на правосъдието има два нови законопроекта

Категория: Правосъдие и вътрешни работи

Министерство на правосъдието е изготвило законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита срещу домашното насилие и Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
Законопроектите ще бъдат съгласувани с всички министерства и други заинтересовани институции, след което те ще бъдат обсъдени в Министерски съвет.
Текстовете на законопроектите могат да бъдат открити на уеб-сайта на министерство на правосъдието. Те са публикувани в рубриката „Законопроекти”.