Новини

16.7.2009 г.

ЕБВР ще предостави още 35 млн. евро на ФЛАГ

Категория: Възможности

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще предостави още 35 млн. евро на Фонда за органите за местно самоуправление в България (ФЛАГ). Правителството утвърди изменения в писмо за подкрепа на проекта „Инфраструктурен проект на ФЛАГ”, които са свързани с подписването на второ заемно споразумение.

На 22 декември м. г. бе подписано първото споразумение, което е също за 35 млн. евро. Средствата се използват за отпускане на заеми за органите на местното самоуправление и местните дружества за комунални услуги, които кандидатстват за безвъзмездни средства от ЕС по програмите на Кохезионния и структурните фондове.

Dо 3 юли т. г. във ФЛАГ са постъпили искания за кредитиране на 79 млн. лв. Сключените договори са за 33,5 млн. лв., а останалите са в процес на оценка.

Очаква се усвояването на втория заем да започне през последното тримесечие на т. г., а общият разполагаем кредитен ресурс за 2009 г. ще достигне 200 млн. лв.

Основната задача на ФЛАГ е да подпомогне подготовката на проектите в тяхното пълно работно проектиране със съответните икономически анализи, екологични оценки, апликационни форми, да осигури мостовото финансиране и временното покриване на недостига при изпълнението на проектите и други дългосрочни разходи, свързани с данък добавена стойност и необходимо допълващо кофинансиране по бюджета на проекта.