Новини

25.6.2009 г.

Над 27 млрд. лв. са приходите в републиканския бюджет през 2008 г.

Категория: Финанси

27 313,2 млн. лв. са приходите и помощите по консолидираната фискална програма през 2008 г. От тях данъчните постъпления са 22 166,9 млн. лв., неданъчните – 4 004,6 млн. лв., а помощите – 1 141,7 млн. лв., се посочва в отчета за изпълнението на държавния бюджет през м. г. Документът ще бъде предложен за разглеждане от Народното събрание. Положителното бюджетно салдо е 1 989,8 млн. лв. и съответства на поставената цел за превишение на приходите над разходите в размер от 3% от БВП. Фискалният резерв към 31 декември м. г. е 8,4 млрд. лв., което е с 1 млрд. лв. повече от предходната година. Отчетените резултати потвърждават водената от правителството благоразумна и гъвкава фискална политика и е позитивен сигнал, че страната продължава да поддържа стабилна фискална позиция.

Разходите по консолидирания бюджет през м. г. са 38% от БВП или 25 323,4 млн. лв. Извършените лихвени плащания са 585 млн. лв. или 0,9 на сто от БВП. За сравнение, през 2007 г. делът на тези плащания е 1,1 на сто. Нелихвените разходи през м. г. са 24 018,2 млн. лв. или 36% от БВП. Вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена през м. г., е 720,1 млн. лв.

През м. г. правителството продължи да провежда фискална политика, насочена към поддържане на стабилна макроикономическа среда и гарантиране на устойчива фискална позиция. Реалният ръст на брутния вътрешен продукт през м. г. достигна 6% на годишна база, въпреки забавянето на икономиките в голямата част от страните в ЕС през последното тримесечие на годината. Формирането на положително салдо по консолидираната фискална програма бе една от мерките за ограничаване на дисбаланса във външната позиция на страната, а положителният бюджетен баланс – буфер срещу външни шокове.