Новини

24.6.2009 г.

Ще представят стартирането на нови операции по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Категория: Възможности

Министър-председателят Сергей Станишев и министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова ще дадат пресконференция утре, 25 юни 2009 г., в 14.00 часа, в Гранитна зала на Министерския съвет за стартирането на нови операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

ОП „Развитие на човешките ресурси” е първата оперативна програма в страната, изпълнението на която стартира още на 30 юли 2007 г. Тя обхваща възможно най-широк кръг от потенциални бенефициенти, включително социално-икономическите партньори, общините, НПО, държавни институции, социални предприятия и др. По тази оперативна програма са сключени и се изпълняват най-голям брой договори с най-широк кръг бенефициенти в сравнение с останалите оперативни програми, финансирани от структурните и Кохезионния фонд. През 2008 г. в различните дейности, финансирани по програмата, са обхванати близо 100 000 души.

Стартиращите нови операции са четири. Общият им бюджет е 187 млн.лв. и по тях се предвижда да бъдат обхванати най-малко 83 000 безработни лица.
„Отново на работа” ще се реализира чрез наемане на безработни, които да се грижат за децата на семейства, в които и двамата родители са наети по трудово правоотношение. Предвижда се да бъде осигурена заетост на най-малко 8 000 безработни, преимуществено в предпенсионна възраст. Планираните средства са 64 млн.лв.

„Адаптивност” е схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която цели да съкрати масовите съкращения и напускането на работници и служители от предприятия, които по икономически причини са преминали на непълно работно време. За период до 5 месеца тези лица ще бъдат включени в професионално обучение и ще получават стипендии в размер до 132 лв. на месец. Очаква се да бъдат обхванати 42 000 души, планираните средства са 72 млн. лв.
„На път” дава възможност на хора, наети по трудов договор, да получават средства за транспортни разходи за период до 1 година, когато работното им място е извън населеното място, в което са регистрирани по настоящ адрес. Предвидените средства за тази схема са 25 млн.лв., хората, които ще обхване – най-малко 6000 души.
„Аз мога” ще даде възможност на поне 27 000 заети по трудов договор лица да се включат в курсове за професионална квалификация или повишаване на компетенциите. Планираните средства са в размер на 26 млн. лв.

Източник: Агенция "Фокус"